Bildlärarnas riksförenings arkiv

Tidigare namn: 
Teckningslärarnas Riksförbund, TR
Typ av organisation: 
Fackförbund (TCO)
Verksamhetstid: 
1914 till 1990
Beståndskod: 
TAM 13
Antal hyllmeter: 
5,5
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet saknar diarier. E-serien innehåller inkommande och utgående korrespondens som delvis är ordnade efter avsändare. Eftersom serien inte är så omfattande utgör den en bra ingång till förbundets verksamhet.

Beskrivning av arkivet: 

Material från förbundets 15 första verksamhetsår finns i sparsam omfattning. Protokollen från styrelsens arbete, verkställande utskottet och riksmötena handlingar är jämförelsevis också i mindre omfattning under hela verksamhetsperioden. Av intresse är framförallt E-serien med inkommande och utgående korrespondens, som på grund av sin omfattning är lättöverskådlig och ger en bra inblick i förbundets verksamhet. Det ger också naturligtvis L-serien som innehåller trycksaker och tidskrifter som förbundet utgivit från 1920-talets mitt till dess upplösning 1990. Arkivet innehåller också en pressklippsamling som är ordnad kronologiskt och en mindre litteratursamling av pedagogisk och ämnesdidaktisk natur.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia