Avtal för samverkansråd för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Avtal om bildande av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

  • Datum: 1996-12-18 - 1996-12-18
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarförbundet
  • Arkivreferens: 537
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLF_0031.pdf