Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) om läroböcker vid folkskolorna

SFF yttrande över sakkunnigas förslag rörande läroböcker vid allmänna läroverk och folkskolor. I yttrandet berör dock SFF endast läroböcker vid folkskolor.

  • Datum: 1935-11-12 - 1935-11-12
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AA:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0059.pdf