"Musiken i skolan", ledare i Sveriges Folkskollärarinnors Tidning (SFT) 1955

Ledare i Sveriges Folkskollärarinnors Tidning (SFT) om musikundervisningen i enhetsskolan med anledning av den år 1947 tillsatta musikutredningen, dess framlagda program samt skolöverstyrelsens (SÖ) yttrande över detta program 1954.

  • Datum: 1955-02-04 - 1955-02-04
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0037.pdf