Sven Salin

Filosofie licentiat och lektor i svenska och tyska, tidigare utredningschef på Lärarnas Riksförbund.