Sveriges Fritidspedagogers Förenings arkiv

Tidigare namn: 
Sveriges Fritidspedagogers Förbund
Typ av organisation: 
Yrkesförening
Verksamhetstid: 
1966 till 1980
Beståndskod: 
TAM 27
Antal hyllmeter: 
2,0
Struktur och sökingångar: 

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. 2014-2015 gjordes en ny inventering och beskrivning av arkivet (se dokument i högerspalten)

Beskrivning av arkivet: 

I arkivet finns bland annat protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser, skrivelser, remisser, handlingar rörande utbildningsfrågor, tidskrift, trycksaker, och även film och ett par föremål.

Fotografier publicerade i tidskriften Fritidspedagogen finns bevarade i Lärarförbundets arkiv.

Arkivet är delvis fuktskadat.

Lärararkiven

Relaterade arkiv

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia