Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR

Bild publicerad i tidningen Förskolan 1987

Ett 60-tal personer bildade 1918 SFRs föregångare, Svenska Fröbelförbundet. 1940 bytte förbundet namn till Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, PFF. Såväl yrkestiteln som eventuellt arbete med fackliga frågor diskuterades livligt. Namnändring till Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund, SBR, samt steget till fackförening kom 1944. 1955 ändrades yrkestiteln till förskollärare och man bytte namn till Sveriges Förskollärares Riksförbund, SFR. 1980 bytte man namn till Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR. SFR upphörde 1990 då SFL gick ihop med Sveriges Lärarförbund

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia