Sveriges Småskollärarinneförbunds (SSLF) uttalande om frånvaron av en småskollärarutbildning

SSLF:s uttalande om riksdagsbeslut om att den första lärarhögskolan inte kommer att innefatta någon småskollärarutbildning vilket ursprungligen föreslagits. Ur kongressbilaga till SSLF:s kongress 1955.

Preview of file wSSLF_0010.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/4a36ddc7-6b62-4313-8330-e361093722c4 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia