Webbplatsen

Lärarnas historia har skapats av Stiftelsen SAF, Lärarför­bundet, Lärarnas Riksförbund och SFHL i samarbete med TAM-Arkiv. Med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivs lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag. Vi lyfter fram lärarnas roll och betydelse och ger historiskt perspektiv till dagens skoldebatt. Webbplatsen kan användas av lärarstudenter, forskare, fackligt verksamma, politiker, lärare, skolelever, journalister och allmänhet.

Historien år för år

Ett samlat faktaunderlag med källdokument visar skolans och skolpolitikens utveckling och lärarnas inflytande genom sina organisationer.

» Folkskolan|grundskolan
» Läroverk|gymnasiseskolan
» Förskolan
» Folkhögskolan
» Skolans styrning

Lärarminnen

De äldsta lärarberättelserna som presenteras här från arkiven handlar om skolgång i slutet av 1800-talet och att vara nybliven folkskollärare kring förra sekelskiftet.

» Lärarminnen

Från folkskolor och läroverk till enhetsskola med grundskola och gymnasium. Vad har hänt på vägen? Hur påverkade lärarna själva utvecklingen? Hur såg lärarnas villkor, yrkesroll och engagemang ut? Välkommen att utforska Lärarnas historia!

Halmstads högre allmänna läroverk, Örjansskolan, 1920. Hallands konstmuseum. CC BY-NC

Gymnasieskola, sent 1960-tal. LR:s arkiv/TAM-Arkiv.

Demonstration, Lärarförbundets arkiv/TAM-Arkiv.

Klassrum på 1940/50-talet. SFL:s arkiv/TAM-Arkiv.

Klassrum i folkskola i Hova socken, Västergötland, 1890-tal. Nordiska museet.

Välkommen till nya Lärarnas historia

Webbplatsen har byggts om från grunden med en ny struktur som gör innehållet mer överskådligt och lättillgängligt. Den nya sektionen Lärararkiven presenterar lärarorganisationerna och deras arkiv. Här finns nu beskrivningar av handlingsserier i folkskollärarnas arkiv tillsammans med utvalda digitaliserade dokument.

Av: Lärarnas historia
Uppd: 2014-03-28
2014-01-30

Sök illustrationer i Lärarstiftelsens bildsamlingar

Lärarstiftelsen äger c:a 1 500 illustrationer i original (teckningar, akvareller och målningar). Illustrationerna har reproducerats i Sagabiblioteket och andra publikationer utgivna av Svensk Lärare-tidnings förlag. De digitaliserade illustrationerna är öppna att för återsökning - På TAM-Arkivs hemsida finns ett sökgränssnitt där du kan söka på till exempel konstnär, motiv eller publikation.

Förnyade Lärarnas historia

Denna nya version av Lärarnas historia publicerades 2014.
▪ Ny layout, struktur och översikter gör innehållet mer tillgängligt
▪ Nya beskrivningar av folkskollärarnas organisationer och arkiv för forskning
▪ Nytt digitaliserat material

Lärararkiven - källorna

På TAM-Arkiv finns arkiven från en mångfald lärarorganisationer: fackförbund och yrkesföreningar, historiska och nu verksamma, tillängliga för forskning.

Ingångar till Lärararkiven »

SAF och folkskollärarna

Sveriges Allmänna Folkskollärar­förening SAF:s arkiv ger många möjligheter till forskning.

Arkivet beskrivs på djupet med digitaliserat material »

Sökformulär

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia