Protokoll för folkskollärarkårens representantskap för lönefrågan

Datum1927-12 -- 1928-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/996
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A5:4
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48