Interrimstyrelsen för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF)

Dokument som rör bildandet av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF)

Datum1880-08-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/995
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A2A:1
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48