Upprop med förslag om bildandet av en svensk allmän folkskollärarförening

Dokument som föreligger bildandet av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF).

Datum1879-12 -- 1880-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/994
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A2A:1
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48