"Enhälligt LR-yttrande om grundskolan", Tidning för Sveriges Läroverk

Artikel som behandlar Läroverkslärarnes Riksförbunds yttrande över 1957 års skolberednings betänkande för den nioåriga grundskolan.

Datum1960-12 -- 1961-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/913
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48