Lärarnas Riksförbunds agerande i disciplinfrågan, samlande dokument för 1964-1967

Underlag för förbundsordföranden inför pressframträdande i oktober 1967. Ger en god bild över hur LR har agerat i olika frågor via skrivelser till SÖ och departementet samt genom artiklar i Skolvärlden.

Datum1966-12 -- 1967-10
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/878
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link678/F2:687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48