Skrivelse från Lärarnas Riksförbund till Konungen angående disciplinproblem på högstadiet

LR föreslår anpassningsklasser och beskriver dessa.

Datum1964-04-27
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/873
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/F2:687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48