Om ett tillsättande av disciplinkommitté på Lärarnas Riksförbund och dess målsättning

Förslag till artikel angående disciplinbevakning, innehåller information om hur LR arbetar och avser arbeta med frågor som rör disciplin.

Datum1965-02-14
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/870
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/F2:458
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48