Folkskolan såsom bottenskola - av Fridtjuv Berg

Skriften återutgiven i faksimil (av Lärarförbundet 1992) återger två anföranden som Fridtjuv Berg höll för Stockholms folkskollärareförening i juni 1883. Det summerande sista kapitlet (V) Folkskolan såsom bottenskola - hela skriften

Datum1883-07-13 -- 1883-12-30
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/540
Archive Link537
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48