Antalet folkskolor 1871-1919, diagram

Antalet folk- och småskolor var 10000 med i det närmaste lika antal folk- och småskolor. Av sammanlagt 15000 klasslärare undervisade var tredje lärare i slöjd. Utdrag ur boken "Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv: en kamp för jämlika villkor" av Gösta Lirén. Utgiven av Svenska facklärarförbundet (SFL), 1986.

Datum1985-12 -- 1986-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/534
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48