Om SIA-utredningen och Sveriges Lärarförbund (SL)

Ur "Sveriges lärarförbund 1967-1990" av Karin Johansson och Ulf Fredriksson. Utgiven på Lärarförbundet/Lärarförlaget, 1993. PDF 1: sida 77-79 PDF 2: sida 205-206

Datum1992-12 -- 1993-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/446
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48