"En skola för hela folket", om vägen till den allmänna folkskolan

Ur "Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv: en kamp för jämlika villkor" av Gösta Lirén. Del. 1800-1950. Utgiven av Svenska Facklärarförbundet (SFL), 1986.

Datum1985-12 -- 1986-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/439
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48