Om LUT 74, reformeringen av lärarutbildningen 1974-1988 och Sveriges Facklärarförbund

Ur "Ett förbund på frammarsch : Svenska facklärarförbundets historia 1975-1990" av Lars-Erik Klason. Utgiven på Lärarförbundets förlag, 2007.

Datum2006-12-31
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/436
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48