Anförande av Fridtjuv Berg om Lärarekårens medinflytande i folkskolan

Fridtjuv Berg uttalar sig för lärare- och lärarinnors medinflytande i folkskolans angelägenheter.

Datum1908-06-30 -- 1908-07-30
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1404
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link67/B3
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48