Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds tidskrift Svensk Skoltidning 1963 om en allmän övergång till femdagarsvecka i skolan

Datum1962-12 -- 1963-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1392
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive LinkLH/Dokument
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48