"Grundskolan är uppbyggd av tre likvärdiga stadier", artikel i Svensk Skoltidning

Ledare i Sveriges Småskollärarförbunds tidskrift Svensk Skoltidning den 23 februari 1963 angående den nya enhetsskolan och vikten av att inte glömma bort att grundskolans första stadium - lågstadiet - är en väsentlig och grundläggande del av den större helheten.

Datum1963-02-22
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1391
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48