"Högst 20 barn i en klass", SSLF

Artikel i Folkets Dagblad 1928 om uttalande från Sveriges Småskollärarinneförening. Artikeln inkluderar även uppgifter om SSLF:s syn på en mer centraliserad folkskola.

Datum1928-02-03
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1389
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350/B3:1
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48