Ledare i Svensk Skoltidning kring skolpropositionen 1950 och enhetsskolan

Ur Sveriges Småskollärarinneförbunds (SSLF) tidskrift Svensk Skoltidning nr 7 1950. Ledare inför behandlingen av skolpropositionen i riksdagen och det förmodade beslutet kring införandet av enhetsskolan och den 9-åriga skolplikten.

Datum1950-02-17
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1365
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48