SL:s remissyttrande över förslaget på ny läroplan för grundskolan (Lgr 80)

SL:s remissyttrande över förslag till förändring av grundskolans läroplan. Dokumentet ej i sin helhet. Innehåller: förord, innehållsförteckning samt sammanfattning av remissyttrandet. Totalt 11 sidor.

Datum1978-11-05
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1335
ArchiveSveriges Lärarförbund SL
Archive Link67/B8B:3
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48