Artikel om Kunskapslyftet

Kunskapslyftet har - enligt artikeln - en kunskapssyn som är främmande för folkhögskolan

Datum1996-12 -- 1997-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1212
ArchiveSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive Link19/L1
Archive OwnerSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48