Alf Ahlberg om Folkhögskolans uppgift

Artikel ur SVD av den kände rektorn för Brunnsviks folkhögskola, filosofen och kulturdebattören Alf Ahlberg om folkhögskolans uppgift i grundskolans tidevarv

Datum1962-12 -- 1963-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1202
ArchiveSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive Link19/L2:1
Archive OwnerSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48