Underremiss om SOU 1990 angående Folkhögskolan

Underremiss till TCO angående betänkandet "Folkhögskolan i Framtidsperspektivet" SOU 1990:65

Datum1989-12 -- 1990-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1188
ArchiveSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive Link19
Archive OwnerSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48