Karikatyrteckning på ämnet folkskolan som bottenskola

Karikatyr av skolinspektör Karl Nordlund vilken var motståndare till folkskolan som bottenskola. Dennes replik syftar till ett uttalande denne kort innan fört fram emot bottenskolan. Se dokumentet "Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) om folkskolan som s k bottenskola 1920" för vidare information om detta uttalande och debatten.

Datum1919-12 -- 1920-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1157
ArchiveSveriges Folkskollärarförbund
Archive Link138
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48