Annons i Folkskollärarnas tidning 1936 om fortbildningskurser för folkskollärare och folkskollärarinnor vid Hermods

Om sommarkurser för de som vill vidareutbilda sig och eventuellt ta en studentexamen.

Datum1935-12 -- 1936-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1153
ArchiveSveriges Folkskollärarförbund
Archive Link138
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48