Folkskollärarkollegiets yttrande angående skrivelse om förslag till förbud mot kroppsaga

Datum1932-05-26
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1095
ArchiveSveriges Folkskollärarförbund
Archive Link138/F1:1
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48