Återgivet remissyttrande från folkskollärarförbunden ang enhetsskolan

Artikel i SF:s tidskrift Sveriges Folkskollärarinnors tidning (SFT) nr 5 1955 med en sammanfattning av de förslag och reaktioner som folkskollärarförbunden (Folkskollärarinneförbundet SF och Sveriges Folkskollärares Förbund SFF) lämnade i sitt remissyttrande kring försöksverksamheten med nioårig enhetsskola.

Datum1954-12 -- 1955-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1080
ArchiveSveriges Folkskollärarinneförbund
Archive Link226/L1:14
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48