"Inför likalönsprincipens tillämpning", SFF:s ordförande

Artikel ur Folkskollärarnas Tidning från den 6 februari 1937 författad av Alfred Frankman om likalönprincipen samt folkskollärarinnornas förmåga att utföra samma arbete som folkskollärarna. Här publicerad i sin helhet i Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidskrift Lärarinneförbundet nr 7 1937.

Datum1937-02-05 -- 1937-02-16
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1074
ArchiveSveriges Folkskollärarinneförbund
Archive Link226/L1:4
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48