"Motiverar vårt arbete lika lön?" lärarinnornas replik på SFF

I ledaren till Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) tidskrift Lärarinneförbundet nr 7 1937 går förbundet till motangrepp på Sveriges Folkskollärarförbunds (SFF) vice ordförande Alfred Frankman som enligt artikeln fält nedvärderande omdömen om lärarinnornas arbetsprestationer.

Datum1937-02-16
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1073
ArchiveSveriges Folkskollärarinneförbund
Archive Link226/L1:4
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48