Lärarminnne - Karl Olofsson

Folkskollärarexamen i Lund 1891. Ordinarielärare vid Hadaröds folkskola fB2 1892-1931. Om en folkskoleinspektör vid namn Nils Larsson i Lund, Om läroböcker, en dag i skolan, genomgång av skolämnena, beskrivning av gamla och nya mått och mynt. Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

Datum1890-12 -- 1931-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1033
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/F4A:15
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2014-01-08 08:39