Lärarminne - Maria Erikson

Beskriver påfrestningen för nerverna att bo ödsligt i ett skolhus ett stycke från grannar. Andra tjänst Flyttande skola i Värmland. I en av skolorna spökade det. Om inredning i skolorna. Tredje anställning i Närke. Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

Datum1894-12 -- 1936-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1028
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/F4A:15
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48