Alfred Dalin om Selma Lagerlöf

Alfred Dalin skriver om Selma Lagerlöfs arbete med en ny läsebok för folkskolan.

Datum1905-12-30
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1023
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/A2B:12
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48