"Vi vet vårt värde! Bilder och berättelser om människor i Svenska facklärarförbundet"

Boken "Vi vet vårt värde! Bilder och berättelser om människor i Svenska facklärarförbundet". Utgiven 1986. Innehåller 14 lärarminnen. Framsida, innehåll, förord, baksida Facklärarna i musikteaterprojektet Förskollärare Margit Karlsson Vårdlärare Jan Resebo Handelslärare Ulla-Britt Hammarlund Speciallärare Eva Gustafsson Fritidspedagog Birgitta Söderlund Utbildningsledare Arne Ridderlind Musiklärare Elisabeth Hjelm Yrkeslärare Lars Erik Örtlund Prefekt Niels-Henry Mörck Barnavårdslärare Inga Lisa Nordström Invandrarlärare Kristina Garcia-Rosell Hushållslärare Gun Andersson Slöjdlärare Stig Frögren

Datum1985-12 -- 1986-12
CopyrightSvenska facklärarförbundet, 1986
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/531
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2014-01-08 10:58

Vi vet vårt värde