"Från folkskola till grundskola – lärare berättar"

Boken "Från folkskola till grundskola : lärare berättar" utgiven av TAM-arkiv tillsammans med Stiftelsen SAF och Lärarförbundet 2001. Innehåller totalt åtta längre lärarminnen. Framsida, innehållsförteckning, förord av Christer Romilson, förbundsordförande Lärarförbundet Inledning av Annelie Johansson, TAM-Arkiv "Nittio år i skolans värld" av Elin Gerok "Från folkskollärare till adjunkt" av Börje Larsson "Alla elever är olika" av John-Wiktor Holm "Mor ville se mig som lärare" av Nils Svensson "Lärare i de bästa av tider" av Birgitta Anttila "Min dröm var en byskola på landet" av Lillemor Nordahl "Jag minns varje elev med glädje" av Helen Jansson "Att arbeta integrerat" av Hélène Högberg

Datum2000-12 -- 2001-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/508
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2014-01-08 11:08

Från folkskola till grundskola - lärare berättar