Skolan i våra hjärtan: från Sörgårdsidyll till folkhemmets Rosengård

Bok utgiven av Lärarförbundet, TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992. Berättelserna om dessa lärares yrkesgärningar sträcker sig tidsmässigt från 1930-tal till 1990-talet begynnelse. Faktaexter av Åke Isling. Framsida, innehåll, förord, baksida (pdf 1) Folkskolan länge en fattig- och katekesskola 9 Bergspredikan och medborgarfostran i stället för katekes 12 Min syster blev sjuksköterska, jag blev lärarinna 15 Edith Holmberg, lärarminnen (pdf 2) Klassundervisning eller aktivitetspedagogik? 22 Svaren fanns inte bara i läroböckerna 25 Sven Green, lärarminnen (pdf 3) Krig i världen och strid om parallellskolesystemet i Skolsverige 32 När tyskarna gick in i Danmark kom kriget nära 35 Thea Kristoffersson, lärarminnen (pdf 4) Enhetsskolan &mdash

Datum1991-12 -- 1992-12
CopyrightFörfattarna, Sober Förlags AB 1992
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/448
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2014-01-08 11:18

Skolan i våra hjärtan