Telegram från kung Oscar den andre till folkhögskolemötet

Herman Odhners personarkiv (Fellingsbrosamlingen)

LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1165
ArchiveSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive Link19
Archive OwnerSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Folkhögskoleschismen - tidsdokument