Sveriges Småskollärarinneförbunds (SSLF) uttalande om frånvaron av en småskollärarutbildning

SSLF:s uttalande om riksdagsbeslut om att den första lärarhögskolan inte kommer att innefatta någon småskollärarutbildning vilket ursprungligen föreslagits. Ur kongressbilaga till SSLF:s kongress 1955.

Datum1953-12 -- 1955-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1368
ArchiveSveriges Småskollärarförbund SSLF
Archive Link350/A1:4
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarutbildningen i historisk belysning - tidsdokument