Uttalanden av ledamöter inom SAF om Fridtjuv Berg med anledning av hans bortgång

Olika personer diskuterar Fritjuv Bergs livsgärning, bl.a. om hans betydelse för SAF.

Datum1916-02
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1401
ArchiveSAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Archive Link404/B2A
Archive OwnerStiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarutbildningen i historisk belysning - tidsdokument