Redogörelse för Sveriges Folkskollärares Förbunds första 10 år

Ur Sveriges Folkskollärarförbunds (SFF) verksamhetsberättelse "Program och värksamhet" från 1929.

Datum1928-12 -- 1929-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1122
ArchiveSveriges Folkskollärarförbund
Archive Link138/F1:1
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarna som en kraft i skolan och samhället - tidsdokument