"Ett förbund, en tidning - med 70 års historia", artikel om Fröbelförbundet och systrarna Moberg m.m.

Ur jubilemsnummer av tidskriften Förskolan 1918-1988

Datum1987-12 -- 1988-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1281
ArchiveSveriges Förskollärares Riksförening SFR
Archive Link12/F1:2
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Förskollärarnas professionalisering - tidsdokument