Svenska Fröbelförbundet 1918-1938. Av Maria Moberg och Stina Sandels.

Trycksak om förbundets historia. Bilder av Fröbelförbundets styrelse vid olika tidpunkter samt första kapitlet.

Datum1937-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/1296
ArchiveSveriges Förskollärares Riksförening SFR
Archive Link12/F1:1
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Förskollärarnas professionalisering - tidsdokument