Minnen ur Förskolans historia

En illustrerad historik utgiven till minne av att förskollärarna i Sverige började organisera sig för 75 år sedan, utgiven av Lärarförbundet 1991

Datum1990-12 -- 1991-12
CopyrightLärarförbundet
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/864
ArchiveLärarförbundet
Archive Link537
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Förskollärarnas professionalisering - tidsdokument