"Arbete åt utbildade lärare!", sammanfattning av LR:s program

Arbetsmarknadspolitiskt handlingsprogram för LR antaget vid ordinarie kongressen i maj 1984.

Datum1983-12 -- 1984-12
LicenseReserved
Digital sourcelararnashistoria.se/node/964
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Lärarnas professionalisering - tidsdokument